What Are NKRAs?

Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah GTP 1.0

Di bawah GTP 1.0, NKRA Meningkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah (LIH) telah mencapai kemajuan yang terbaik dalam memenuhi objektif untuk mengurangkan jurang antara ekonomi yang tinggi dan orang yang serba kekurangan. Lebih daripada gerak keluarga yang terjejas ke dalam kategori pendapatan lebih tinggi, inisiatif-inisiatif di bawah NKRA LIH membuka jalan untuk permulaan kitaran baru kualiti hidup yang lebih baik untuk negara miskin dan negara miskin tegar.

 

 • Pengurusan kes kemiskinan

  Pengurusan kes kemiskinan

  • Untuk memastikan bantuan dan sokongan yang berkesan dapat diberikan kepada isi rumah berpendapatan rendah, program e-Kasih, iaitu satu-satunya pangkalan data khusus untuk memantau dan mengurus golongan isi rumah ini telah diwujudkan. Lanjutan kepada program e-Kasih ialah program 1AZAM (Akhiri Zaman Miskin), yang memberikan tumpuan kepada penyediaan peluang ekonomi yang boleh meningkatkan keupayaan produktiviti isi rumah yang berpendapatan rendah untuk membebaskan mereka daripada kategori kemiskinan ini secara kukuh dan berterusan.

  • Sebahagian inisiatif yang digariskan dalam program e-Kasih dan 1AZAM:

   • Memproses 317,359 atau 96% daripada kes yang didaftarkan dengan e-kasih
   • Memudahkan penyertaan 63,147 isi rumah miskin dalam program 1AZAM, mengatasi sasaran 57,793 isi rumah.
   • Melaksanakan skim insurans mampu milik untuk isi rumah berpendapatan rendah (LIH), memberikan perlindungan terhadap kematian dan penyakit kritikal
   • Penawaran bantuan perumahan kepada golongan miskin
 • Membolehkan isi rumah beralih kepada kategori pendapatan yang lebih tinggi

  Membolehkan isi rumah beralih kepada kategori pendapatan yang lebih tinggi

  • Salah satu kejayaan utama NKRA LIH ialah bilangan isi rumah yang berjaya dibebaskan daripada kategori miskin tegar dan miskin. Dengan lebih 90,000 isi rumah dikenal pasti dalam kategori ini pada tahun 2010, inisiatif ini telah berjaya dalam:

   • Mengurangkan kadar isi rumah dalam kategori miskin tegar sebanyak 99.9%, sekali gus mengeluarkan 44,535 isi rumah daripada kategori ini
   • Mengurangkan jumlah isi rumah miskin sebanyak 15,868
 • Menyediakan latihan keusahawanan dan kemahiran

  Menyediakan latihan keusahawanan dan kemahiran

  • Latihan keusahawanan dan kemahiran merupakan faktor penting dalam memperoleh pengupayaan ekonomi, dan ia juga penting dalam mencapai matlamat pengurangan kemiskinan. Dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan isi rumah yang terlibat terutamanya wanita, NKRA LIH telah melatih 6,904 usahawan wanita, sekaligus mengatasi sasaran sebenar yang telah ditetapkan dalam GTP 1.0.

 • Meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan isi rumah miskin

  Meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan isi rumah miskin

  • Di bawah program ini, 35,095 rumah kos rendah di bawah Projek Perumahan Rakyat (PPR) dan Perumahan Awam (PA) di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ditawarkan untuk dijual kepada penyewa sedia ada. Pemilikan rumah oleh isi rumah miskin telah meningkat sebanyak 4,865 atau hampir sekali ganda berbanding dengan jumlah pemilikan sebelum ini.


NKRA Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isir Rumah Berpendapatan Rendah adalah di bawah pengawasan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Lihat Portal Kami Yang Menyentuh Kehidupan Penduduk Malaysia
Layari Laporan Tahunan GTP 2014
Hubungi Kami
Tonton Video Kami Di YouTube
Ikuti Kami
  Tiada perbualan
Hantar apa yang anda fikir tentang GTP.
Hak Cipta 2011 Unit Pengurusan Prestasi & Pelaksanaan (PEMANDU)